بازگشت به آرشیو اخبار

قیمت های جدید پاپ آپ

1- پاپ آپ اول 27 ، پاپ آپ دوم 19 و پاپ آپ سوم 14 ریال (چمعه 60 ريال) محاسبه میشود.
2- هنگام ثبت وبسایت و در قسمت ویرایش وب سایت میتوانید تعیین کنید که چه تعداد پاپ آپ باز شود.

  • نکست پاپ آپ
  • 28 آبان 1394