بازگشت به آرشیو اخبار

زمان واریزی های پاپ آپ

زمان واریز درآمد های کسب شده پاپ آپ ها در روز های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه میباشد.

وب مستر های عزیزی که از وب سایت نکست پاپ آپ در آمد کسب کرده اند، در روزهای مذکور درآمدشان واریز خواهد شد.

حداقل در آمد جهت واریز مبلغ 5.000 تومان میباشد.

  • نکست پاپ آپ
  • 17 شهريور 1394