قوانین

قوانین و ضوابط سایت :

1- سایت هایی که حاوی مطالب غیر اخلاقی و خلاف شرع می باشند پذیرفته نمی شوند.

2- سایت هایی که با موازین جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارند پذیرفته نمی شوند.

3- سایت هایی که به نحوی به توهین قومیت ها و ملیت ها و زبان های مختلف مشغولند پذیرفته نمی شوند.

4- سایت هایی که به کارهای غیر قانونی اشتغال دارند پذیرفته نخواهند شد.

5- سایت هایی که به فروش اجناس غیر مجاز میپردازند پذیرفته نخواهند شد.

6- هرگونه عملی که باعث افزایش بدون دلیل درآمد کاربران شود تخلف محسوب شده و با کاربر متخلف برخورد خواهد شد.

7- سایت ها تنها در صورتی مجار به استفاده از کد سیستم های دیگر میباشند که پاپ آپ آنها بعد از پاپ آپ نکست پاپ آپ باز شوند. در صورت مشاهده تخلف قطعی محسوب شده و در آمد پرداخت نخواهد شد.

8- هرگونه تغییر در کدهای سیستم که باعث تغییر در روند نمایش تبلیغات شود تخلف محسوب میشود.

9- مدیریت میتواند در هر زمان نسبت به تغییر، تصحیح و افزودن قوانین اقدام نماید.

10- سایت هایی که از سیستم باکس برای باز شدن پاپ آپ ها استفاده میکنند، تخلف محسوب شده و در آمد آنها ضبط میگردد.

11- برای تبلیغ آگهی دهنگان محدودیت روزانه حداقل 1000 قرار داده می شود